Լրացուցիչ ծառայությունների վճար

Ծառայություն

Միացման վարձ

Ամսավճար

Համացանցի ժամանակավոր անջատում բաժանորդի դիմումով

 

1300

Համացանցի վերամիացում

1100

 

Բաժանորդի անվանափոխություն

2000

 

Բաժանորդի հասցեի փոփոխություն

3000