Լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց վճար

Համարի փոխարինում

3,000 դրամ

Անջատված համարի վերամիացում

1,000 դրամ

Համարի սեփականատիրոջ անվանափոխություն

1,000 դրամ+5,000 դրամ դեպոզիտ

Վառված/կորցված համարի փոխարինում

1,500 դրամ