Լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց վճար

Հեռախոսահամարի փոխարինում

1,500 դրամ

SIM քարտի փոխարինում

1,500 դրամ

Անջատված հեռախոսահամարի միացում

1,000 դրամ

Անվանափոխություն

1,000 դրամ

Հասցեի փոփոխում

2,000 դրամ