Alcatel PSTN Switch մասնագետ

Պաշտոնը`Alcatel PSTN Switch մասնագետ

Բաժին` Տեխնիկական և տեղեկատվական համակարգերի բաժին

Ենթաբաժին` Գործառույթների ենթաբաժին

 

Պաշտոնի նպատակը`

Գործարկել և սպասարկել  Alcatel  E10  PSTN  թվային կայանը`որակյալ անշարժ հեռախոսակապ ապահովելու նպատակով, ներքին ընթացակարգերի և հրահանգների շրջանակներում: 

 

Հիմնական գործառույթները`

 

Alcatel PSTN կայանի կառավարում`

 • Alcatel  E10  հանգույցների գործարկում և սպասարկում
 • Ցանցի  հետ կապված խնդիրների ուսումնասիրում, բացահայտում և լուծում
 • Ընթացիկ աշխատանքների կատարում (մոնիտորինգ, աշխատունակության ստուգում, հանգույցների սպասարկում)  

 

Ցանցի հանգույցների պահեստավորում`

 • Ցանցի հանգույցների համակարգերի պարբերարաբար պահեստավորում  և արխիվային
 • ֆայլերի անվտանգության ապահովում

 

Նոր ծառայությունների և ֆունկցիաների փորձարկում և շահագործում`

 

 •  Ցանցի իրականացման գործընթացին մասնակցություն
 •  Սարքերի տեղադրում և ինտեգրում

 

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն`

 •   Ցանցի ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում
 • Կատարված ուսումնասիրությունների և բացահայտված խնդիրների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում
 • Ցանցի անսարքություների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

 

Այլ գործառույթներ`

 • Տեխնիկական բաժինների (IT, Information Systems and Applications, Engineering) հետ համագործակցություն
 • Բոլոր Switch-ների մոդուլների գույքագրում

 

Որակավորումներ և ունակություններ`

 • Հիմնարար գիտելիքներ  էլեկտրականության և էլեկտրոնիկայի ոլորտում, անլար կապի բնագավառում).  
 • IP հիմնարար գիտելիքներ. 
 • SS7, R2 signalling. 
 • Բարձրագույն ճարտարագիտական կրթություն հեռահաղորդակցման ոլորտում. 
 • 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ մասնագիտական PSTN ոլորտում (Alcatel սարքավորումներով):