Զանգի արգելափակում

Այս ծառայությունը ձեզ հնարավորություն կտա արգելափակել կանչերի ելքը / մուտքը:

Մուտքային և ելքային զանգերի միաժամանակ արգելափակում 
Միացման վարձ - անվճար
Ամսավճար – 600 դրամ

Ելքային զանգերի արգելափակում
Միացման վարձ - անվճար
Ամսավճար – 500 դրամ