Զանգիր ինձ

Ծառայությունից օգտվելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է հավաքել *155*097XXXXXX#` նշելով ստացողի հեռախոսահամարը: Ձեր կողմից նշված համարի բաժանորդը կստանա կարճ հաղորդագրություն` զանգահարելու խնդրանքով: 
«Զանգիր ինձ» հրահանգը կարող եք ուղարկել միայն ՂՏ բջջային բաժանորդներին` օրական առավելագույնը 3 անգամ:
Կանխավճարային համարների բաժանորդները կարող են օգտվել «Զանգիր ինձ»ծառայությունից` լինելով միայն «ակտիվ» կարգավիճակում, իսկ հետվճարային համարների բաժանորդները` «միացած» կամ «միակողմանի անջատած» կարգավիճակում: