Զանգերի սակագներ

Անվճար րոպեների քանակը ԼՂՀ ֆիքսված և անլար հեռախոսակապի համարներին, ամսական

250 րոպե

Ներշրջանային զանգեր, 250 րոպեն անցնելուց հետո

15/12 դրամ

Զանգեր դեպի շրջաններ և դեպի Ստեփանակերտ՝ 250 րոպեն անցնելուց հետո

18 դրամ

Զանգեր դեպի ԼՂՀ բջջային ցանց

26 դրամ

Զանգեր դեպի Հայաստանի ֆիքսված ցանց

22 դրամ

Զանգեր դեպի Հայաստանի բջջային ցանց

36 դրամ

Միջազգային զանգերի սակագներ

 այստեղ