Զանգերի սակագներ

Անվճար րոպեների քանակը ԼՂՀ ֆիքսված և անլար հեռախոսակապի համարներին, ամսական

250 րոպե

Ներշրջանային զանգեր, 250 րոպեն անցնելուց հետո

15/12 դրամ

Զանգեր դեպի շրջաններ և դեպի Ստեփանակերտ՝ 250 րոպեն անցնելուց հետո

17 դրամ

Զանգեր դեպի ԼՂՀ բջջային ցանց

24.7 դրամ

Զանգեր դեպի Հայաստանի ֆիքսված ցանց

21 դրամ

Զանգեր դեպի Հայաստանի բջջային ցանցեր

34 դրամ

Միջազգային զանգերի սակագներ

 այստեղ