Հաշվեկշռի ստուգում

Հաշվեկշիռը ստուգելու համար մուտքագրեք *133# և սեղմեք OK: