Գաղտնի համար/գաղտնի+ համար

Դուք կարող եք, ըստ ցանկության, թաքցնել կամ ցուցադրել սեփական հեռախոսահամարը համաձայն հետևյալ պայմանների՝

Ծառայություն

Ակտիվացման հրահանգ 

Սակագին

(ՀՀ դրամ)

Օգտագործման ժամկետ

ինքնորոշման արգելափակում («Գաղտնի համար»)

*234*1#

1000

30 օր

ինքնորոշման արգելափակում կամ բացում

(«Գաղտնի+ համար»)

*234*2#

2000

30 օր

Պայմաններ՝

  • Զանգեր միայն փակ հեռախոսահամարից. ակտիվացման հրահանգ՝ *31#
  • Զանգեր միայն բաց հեռախոսահամարից. ակտիվացման հրահանգ՝ #31#
  • Հավաքեք #31#097XXXXXX հրահանգը, թաքցնելու Ձեր հեռախոսահամարը
  • Հավաքեք *31#097XXXXXX հրահանգը, ցուցադրելու Ձեր հեռախոսահամարը