Իրականացման ենթաբաժնի տնօրեն

Պաշտոնը` Իրականացման ենթաբաժնի տնօրեն 

Բաժին` Տեխնիկական և տեղեկատվական համակարգերի բաժին

Ենթաբաժին` Իրականացման ենթաբաժին

 

Պաշտոնի նպատակը`

Պլանավորել, կազմակերպել և վերահսկել իրականացման ենթաբաժնի գործընթացները պլանավորման ենթաբաժնի կողմից ներկայացված հատուկ նախագծերի իրականացումը ապահովելու նպատակով` ընկերության ներքին կանոնակարգերի և տնօրինության որոշումների շրջանակներում:

 

Հիմնական գործառույթները`

Անձնակազմի ղեկավարում`

 • Անձնակազմի ճիշտ բաշխում ամենօրյա նախագծերի իրականացման համար
 • Անձնակազմի ապահովում բոլոր տեսակի տեղեկություններով և փաստաթղթերով
 • Անձնակազմի արդյունավետության վերահսկում
 • Կատարված աշխատանքի որակի ստուգում
 • Անձնակազմի ուսուցում`նոր տեխնոլոգիաների և ծառայությունների հետ համատեղ քայլելու համար

Նախագծերի ղեկավարում`

 • Նախագծերի դասակարգում` ըստ առաջնահերթության
 • Նախագծերի համար անհրաժեշտ ապրանքանյութերի առկայության ստուգում  
 • Բյուջեի շրջանակներում նախագծի իրականացման ստուգում
 • Առաջացած խնդիրների լուծում 

Աշխատանքի որակի բարձրացում`

 • Անհրաժեշտ գործիքների առկայության ապահովում
 • Իրականացված նախագծի վերանայում և տեխնիկական փաստաթղթերի պատրաստում

Հաշվետվություններ

 • Նախագծի իրականացման համար ծախսված ապրանքանյութերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում:
 • Ամենամսյա, եռամսյակային և ամենամյա հաշվետվության ներկայացում ենթաբաժնի ավարտված, ընթացիկ, սառեցված և պլանավորված գործնեության վերաբերյալ

 

Որակավորումներ և ունակություններ`

 • Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
 • Տեխնիկական գիտելիքներ (էլեկտրականություն, էլեկտրամեխանիկա, հեռահաղորդակցում),
 • MS Office լավ իմացություն
 • Բարձրագույն ճարտարագիտական կրթություն հեռահաղորդակցման ոլորտում
 • 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ ճարտարագիտական ոլորտում, որից 2-3 տարի ղեկավարի պաշտոնում