Ֆիքսված համացանց

ՂՏ առաջարկում է ինտերնետի բաժանորդագրության մի քանի տարբերակ` ֆիքսված հեռախոսակապի, ռադիո և DSL մոդեմի, ինչպես նաև  Wi-Fi անլար ֆիքսված սարքի միջոցով: