Ամսավճար

Ծառայությունների անվանումը

Քաղաքացիների համար

Բյուջետային հիմնարկների համար

Այլ բաժանորդների համար

Հիմնական բաժանորդահամար

 840

 1,200

 2,400

Կարճ (հատուկ) բաժանորդահամար

 5,000

 5,000

 5,000

Զուգահեռ բաժանորդահամար

 

 260

 520

Հեռախոսացանցի ֆիզիկական շղթայագծերի վարձակալության տրամադրում

 840

 1,200

 3,600

Բաժանորդին հեռահաղորդակցության օպերատորի հետ ուղիղ կապի տրամադրում

 

 1,200

 3,600

Գերատեսչական հեռախոսակայանի միացնող գծի տրամադրում, որը ելք ունի դեպի Ղարաբաղ Տելեկոմի հեռախոսացանց

 

 5,000

 5,000

Զանգահարողի հեռախոսահամարի ներկայացում

 300

 300

 300

Ինքնորոշման արգելափակում

 500

 500

 500

Ելքային և մուտքային զանգերի արգելափակում

 600

 600

 600

Միջքաղաքային կապուղու վարձակալում 0-100 կմ` անալոգ

 

 26,250

 55,200

Միջքաղաքային կապուղու վարձակալում 0-100 կմ` թվային

 

 50,000

 70,000

Միջքաղաքային կապուղու վարձակալում 100 կմ-ից ավելի` անալոգ

 

 35,000

 64,200

Միջքաղաքային կապուղու վարձակալում 100 կմ-ից ավելի` թվային

 

 70,000

 90,000