Packet core մասնագետ

Պաշտոնը` Packet Core մասնագետ

Բաժին` Տեխնիկական և տեղեկատվական համակարգերի բաժին

Ենթաբաժին` Գործառույթների ենթաբաժին

 

Պաշտոնի նպատակը`

Սպասարկել NSN Packet Core հանգույցները  և ապահովել ցանցի անխափան աշխատանքը`  շարժական ինտերնետ կապի որակը ապահովելու նպատակով, ընկերության ներքին ընթացակարգերի և  ղեկավարության հրահանգների շրջանակներում:

 

Հիմնական գործառույթները`

 

Packet Core ցանցի հանգույցների կառավարում`

 • NSN Packet Core հանգույցների (SGSN, GGSN, Firewalls, DNSs, Core Switches, Routers ) սպասարկում և գործարկում
 • Ցանցի  հետ կապված խնդիրների ուսումնասիրում, բացահայտում և լուծում
 • Ընթացիկ աշխատանքների կատարում (մոնիտորինգ, աշխատունակության ստուգում, NSN PC հանգույցների սպասարկում).

 

Տվյալների հաղորդման ցանցի անվտանգության ապահովում`

 • Անվտանգության քաղաքականության կոնֆիգուրացիա
 • Ցանցի անվտանգության ապահովում

 

Ցանցի հանգույցների պահեստավորում`

 • Ցանցի հանգույցների համակարգերի պարբերարաբար պահեստավորում  և արխիվային

ֆայլերի անվտանգության ապահովում

 

Նոր ծառայությունների և ֆունկցիաների փորձարկում և շահագործում`

 • Ցանցի իրականացման գործընթացում մասնակցություն
 •  Սարքերի տեղադրում և ինտեգրում
 •  Ռոմինգի տվյալների բազայի մշակում և անհրաժեշտության դեպքում

 թեստավորում

 

Հաշվետվություններ`

 • Ցանցի ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում
 • Կատարված ուսումնասիրությունների և բացահայտված խնդիրների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում
 • Ցանցի անսարքություների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում
 •   Ցանցի ԿՀՑ-ների վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվության

       ներկայացում

 

Այլ գործառույթներ`

 • Firewalls մատակարարների, միջազգային գործընկերների և տեխնիկական բաժինների (IT, Information Systems and Applications, Engineering) հետ համագործակցություն.
 • Բոլոր մոդուլների գույքագրում

 

Որակավորումներ և ունակություններ`

 • Հեռահաղորդակցման ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ (Ցանցի կառուցման

սկզբունքները ըստ GSM/UMTS ստանդարտների)

 • Հիմնարար գիտելիքներ  էլեկտրականության և էլեկտրոնիկայի ոլորտում, անլար կապի բնագավառում).  
 • IP հիմնարար գիտելիքներ. 
 • Linux/Unix, SQL, Oracle, SS7 signalling. 
 • Հեռահաղորդակցման համակարգի ծրագրերի իմացություն. 
 • Բարձրագույն ճարտարագիտական կրթություն հեռահաղորդակցման ոլորտում. 
 • 3-5 տարվա աշխատանքիային փորձ մասնագիտական PSTN  ոլորտում: