Հետվճարային սակագնային պլան

Օգտվելով ամենամսյա բաժանորդավճար ենթադրող հետվճարային քարտից, դուք կարող եք շփվել և վճարել ձեր կողմից օգտագործած ծառայությունների դիմաց: