Հետվճարային համացանցի փաթեթներ

Ղարաբաղ Տելեկոմը տրամադրում է հետվճարային շարժական համացանցի հետևյալ փաթեթները՝

Փաթեթ

Ծավալ

Սակագին

Ակտիվացման հրահանգ

Ապաակտիվացման հրահանգ

Մեգա 25

28 ՄԲ

500 դրամ

*200*25#

*200*0#

Մեգա 50

50 ՄԲ

750 դրամ

*200*50#

*200*0#

Մեգա 150

150 ՄԲ

2000 դրամ

*200*150#

*200*0#

Մեգա 500

500 ՄԲ

3500 դրամ

*200*500#

*200*0#

Գիգա 1

1 ԳԲ

6000 դրամ

*200*1#

*200*0#

«Մեգա Օգնական» փաթեթը.

Փաթեթ

Ծավալ

Սակագին

Ակտիվացման հրահանգ

Մեգա Օգնական

75 ՄԲ

900 դրամ

*200*75#

  • «Մեգա Օգնական» փաթեթը հնարավոր է ակտիվացնել միայն նախապես միանալով «Մեգա 25», «Մեգա 50», «Մեգա 150», «Մեգա 500», «Գիգա 1» փաթեթներից որևէ մեկին:
  • Փաթեթի մնացած ծավալը ստուգելու համար հավաքե̕ք *200#:
  • Փաթեթի մնացած ծավալի մասին տեղեկությունների թարմացման ժամկետը և տևողությունը պայմանավորված են ցանցի և համակարգի ծանրաբեռնվածության աստիճանից:
  • «Մեգա 25», «Մեգա 50», «Մեգա 150», «Մեգա 500», «Գիգա 1» փաթեթների մեջ ընդգրկված ծավալը, յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին ավտոմատ կերպով կտրամադրվի բաժանորդին և նրանից կգանձվի համապատասխան փաթեթի գումարը:
  • «Մեգա 25», «Մեգա 50», «Մեգա 150», «Մեգա 500», «Գիգա 1» և «Մեգա Օգնական» փաթեթների չօգտագործված ծավալը կզրոյացվի յուրաքանչյուր ամսվա վերջում:
  • Փաթեթների մեջ ընդգրկված ծավալի սպառումից հետո, յուրաքանչյուր ՄԲ-ի սակագինը կկազմի 20 դրամ:
  • Բոլոր սակագները ներառում են ԱԱՀ: