Պրեմիում քարտի սակագները

Ներշրջանային զանգեր

10 դրամ

Միջշրջանային զանգեր

17 դրամ

Զանգեր դեպի ԼՂՀ բջջային ցանց

24.7 դրամ

Զանգեր դեպի ՀՀ ֆիքսված հեռախոսագիծ

24.99 դրամ

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանց

29 դրամ