Ռեալ դինամիկ ip հասցեի տրամադրում անհատ հաճախորդներին

Ծառայությունների անվանումը

Միացման վարձը

Ամսավճար

2 - 5 համակարգչի համար

անվճար

1,200 դրամ

6 - 13 համակարգչի համար

անվճար

2,400 դրամ

14 - 29 համակարգչի համար

անվճար

4,800 դրամ

30 - 61 համակարգչի համար

անվճար

9,600 դրամ

62 - 125 համակարգչի համար

անվճար

19,200 դրամ

126 - 253 համակարգչի համար

անվճար

38,400 դրամ