ԲԲԿ տեղամասի սպասարկման ստորաբաժանման արհեստագետ 1

Պաշտոնը`  Արհեստագետ

Բաժին` Արհեստագիտական և տեղեկատվական համակարգերի բաժին

Ենթաբաժին` Գործառույթների ենթաբաժին

Ստորաբաժանում` ԲԲԿ տեղամասի սպասարկման ստորաբաժանման արհեստագետ


Պաշտոնի նպատակը`

Ապահովել ընկերության էլեկտրոնային սարքավորումների սպասարկումը նշված սարքավորումների անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակով` ընկերության ներքին ընթացակարգերի և ղեկավարության հրահանգների շրջանակներում:

Հիմնական գործառույթները`

Էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքների իրականացում`

 • Էլեկտրոնային սարքավորումների տեղադրում, հաղորդալարերի մոնտաժում, ապամոնտաժում
 • Սնուցման աղբյուրների էլեկտրոնային հանգույցների սպասարկում 

Էլեկտրոնային սարքավորումների սպասարկում`

 • Էլեկտրոնային սարքավորումների պրոֆիլակտիկ ստուգում,  թերությունների հայտնաբերում և վերացում,  սարքավորումների վերանորոգում, փոխարինում  

Դիզ-գեներատորների սպասարկում`

 • Դիզ-գեներատորների էլեկտրոնային մասերի, ավտոմատ հեռակառավարվող սարքերի սպասարկում;  

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն`

 • Ամենամսյա հաշվետվության ներկայացում` ըստ ներքին ընթացակարգերի
 • Ծախսված ապրանքանյութերի վերաբերյալ ամենամսյա հաշվետվությունների ներկայացում

Այլ գործառույթներ`

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում
 • ԲԲԿ-ներում տեխնիկական մաքրության ապահովում  

 

Որակավորումներ և ունակություններ`

 • Ռադիոէլեկտրոնիկայի և էներգետիկայի իմացություն
 • Հայերենի իմացություն 
 • Անգլերենի իմացություն 
 • MS Office լավ իմացություն
 • Միջին մասնագիտական տեխնիկական ռադիոէլեկտրոնիկայի որակավորում
 • 1-2 տարվա աշխատանքային փորձ ռադիոէլեկտրոնիկայի ոլորտում