Կարճ հաղորդագրության սակագներ

Ղարաբաղ Տելեկոմի բջջային ցանցում

10 դրամ

Դեպի Հայաստանի բջջային ցանց

12 դրամ

Դեպի միջազգային երկրների բջջային ցանցեր

20 դրամ

ԱԱԾ օպերատորներին հատկացված կարճ համարներին ուղարկվող կարճ հաղորդագրությունների սակագները սահմանվում են ԱԱԾ օպերատորների կողմից` պայմանագրային հիմունքներով:
Բաժանորդները ինտերակտիվ ծառայությունների պայմանների մասին ծանուցվում են ԱԱԾ օպերատորների կողմից` Ղարաբաղ Տելեկոմի միջոցով:
Բաժանորդները Ղարաբաղ Տելեկոմի միջոցով կարող են կարճ հաղորդագրություններ ստանալ նաև ընկերության այլ գործընկերներից: