Մասնագետ

Ստորաբաժանում` Բիլինգ

Պաշտոնի նպատակը

Կատարել և վերահսկել բիլինիգի և հաշվապահության տվյալների համեմատությունը բջջային և ֆիքսված հեռախոսահամարների հաշիվների ստեղծման գործընթացի ճշգրտությունն ապահովելու նպատակով` ընկերության ներքին ընթացակարգերի և բիլինգի գործընթացների շրջանակներում:

Հիմնական գործառույթները

Բիլիգի տվյալների ճշգրտման և հաշվապահության տվյալների բազային փոխանցման գործընթացի ապահովում

 • Սպասարկման կենտրոնների, հաշվապահության և բաժանորդների նամակների հիման վրա բիլինգի և հաշվապահության տվյալների ճշգրտում: 
 • Հայտնաբերված թերությունների և անճշտությունների վերացում:
 • Եկամտի փոխանցում  հաշվապահական բազա:
 • Բաժանորդների մնացորդների և կանխավճարների՝ բիլինգի և հաշվապահության տվյալների ստուգում և ճշգրտում:

Ծառայությունների ամսավճարների գումարների հաշվարկում և բիլինգի բաժանորդների հաշիվների ստեղծում

 • Ծառայությունների ամսավճարների գումարների հաշվարկման իրականացում համապատասխան ծրագրի միջոցով:
 • Բաժանորդավճարների և ծառայությունների ամսավճարների հաշվարկման ճշգրտության ապահովում և ստուգում:
 • Բիլինգի բաժանորդների հաշիվների ստեղծում:

Հետվճարային և ֆիքսված սակագնային պլանների և ծառայությունների մշակում

 • Նոր սակագանային պլանների և ծառայությունների ստեղծում հետվճարային համակարգում:
 • Ստեղծված պլանների և ծառայությունների ստուգում:
 • Սակագների փոփոխությունների իրականցում ըստ պահանջի:

Վճարումների և մատակարարման ստորաբաժանման կատարած գործարքների վերահսկում

 • Տերմինալներից կատարված վճարումների ճշգրտության ամենօրյա ստուգում և վերահսկում:
 • Մատակարարման ստորաբաժանման կողմից կատարված գործարքների ճշգրտության ամենօրյա ստուգում և վերահսկում:
 • Սպասարկման կենտրոննների ծառայությունների վաճառքից ստացված եկամուտների ճշգրտության ամենօրյա ստուգում և վերահսկում:

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն

 • Ամենօրյա հաշվետվության ներկայացում ապաակտիվացված, ակտիվացված բաժանորդների քանակի վերաբերյալ:
 • Ամենամսյա հաշվետվության ներկայացում գործնական հեռախոսահամարներով հասանելիք րոպեները գերազանցած աշխատողների հաշիվների վերաբերյալ:
 • Սպասարկման կենտրոնների կողմից կատարված մարումների վերաբերյալ ամենամսյա հաշվետվության ներկայացում ըստ ժամերի` վերլուծության համար:
 • Ամենամսյա հաշվետվության ներկայացում անհույս պարտքերի վերաբերյալ:

Այլ գործառույթներ

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում:

Որակավորումներ և ունակություններ`

 • Տվյալների բազայի ղեկավարման համակարգերի իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն
 • MS Office (լավ իմացություն) 
 • Բարձրագույն (բակալավր) տեխնիկական կրթություն
 • 1-2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալների բազայի ոլորտում