Զանգերի սակագներ

Ծառայությունների անվանումը

Քաղաքացիների համար

Բյուջետային հիմնարկների համար

Այլ բաժանորդների համար

Թվային ցանցում տրամադրվող անվճար րոպեների քանակը ամսական

 500

 500

 500

501 րոպեից ավելի

 5

 5

 5

Զանգեր Ստեփանակերտի և շրջանների միջև

 18

 18

 18

Զանգեր դեպի Ղարաբաղ Տելեկոմի բջջային ցանց

 26

 26

 26

Զանգեր դեպի Հայաստանի ֆիքսված ցանց

 22

 22

 22

Զանգեր դեպի Հայաստանի բջջային ցանց

 36

 36

 36

Միջազգային զանգեր