Զանգերի սակագներ

Ծառայությունների անվանումը

Քաղաքացիների համար/ Բյուջետային հիմնարկների համար/ Այլ բաժանորդների համար

Թվային ցանցում տրամադրվող անվճար րոպեների քանակը ամսական

 500 րոպե

501 րոպեից ավելի

 5 դրամ

Զանգեր Ստեփանակերտի և շրջանների միջև

 17 դրամ

Զանգեր դեպի Ղարաբաղ Տելեկոմի բջջային ցանց

 24.7 դրամ

Զանգեր դեպի Հայաստանի ֆիքսված ցանց

 21 դրամ

Զանգեր դեպի Հայաստանի բջջային ցանց

 34 դրամ

Միջազգային զանգեր