Լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց վճար

Ծառայությունների անվանումը

Քաղաքացիների համար

Բյուջետային հիմնարկների համար

Այլ բաժանորդների համար

Համարի փոխարինում

1,680

2,400

4,800

Բաժանորդի վերանվանում

630

900

1,800

Բաժանորդի համարի վերականգնում

1,000

2,000

2,000

Հեռախոսային սարքերի տեղափոխում նույն բնակարանում

600

1,000

1,000

Հեռախոսային սարքերի տեղափոխում նույն շենքում

1,000

3,200

3,200

Հեռախոսային սարքերի տեղափոխում շենքից դուրս

1,600

6,400

6,400

Հեռախոսի լրացուցիչ վարդակի տեղադրում

600

1,000

1,000

Հիմնական հեռախոսահամարի ժամանակավոր կասեցում բաժանորդի դիմումով

500

750

1,500

Կարճ հեռախոսահամարի ժամանակավոր կասեցում բաժանորդի դիմումով

3,000

3,000

3,000