Արհեստագետ

Պաշտոնը`  Արհեստագետ

Բաժին` Արհեստագիտական և տեղեկատվական համակարգեր

Ենթաբաժին` Պլանավորում և ճարտարագիտություն

Ստորաբաժանում` Անշարժ կապի ինֆրակառուցվածքի պլանավորման ստորաբաժանում

Պաշտոնի նպատակը`

Պլանավորել և իրականացնել   անշարժ կապի նախագծերի մշակումը և քարտեզագրումը անշարժ կապի նոր ծածկույթների տրամադրման գործընթացի շարունակականությունը ապահովելու նպատակով` ընկերության ներքին ընթացակարգերի և ղեկավարության հրահանգների շրջանակներում:

Հիմնական գործառույթները.

Անշարժ կապի և օպտիկամանրաթելային նախագծերի մշակում

 • Տեղանքի ուսումնասիրում, չափագրում:
 • Համակարգչում տվյալների մուտքագրում և քարտեզի կազմում:
 • Ծրագրի համար նախատեսվող նյութերի ներկայացում:
 • AutoCAD գծագրում:

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն

 • Հաշվետվությունների ներկայացում` ըստ ներքին ընթացակարգերի:  

Այլ գործառույթներ

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
 • Վնասված մալուխների ուսումնասիրում, վնասի չափի որոշում և նախահաշվի կազմում: 
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում:

Որակավորումներ և ունակություններ.

 • Բարձրագույն
 • Անշարժ կապի ցանցի կառուցման կանոններ
 • Տեխնիկայի անվտանգության կանոններ 
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office (լավ իմացություն)
 • Google Earth (լավ իմացություն)
 • Corel Draw (լավ իմացություն)
 • AutoCAD (լավ իմացություն)
 • 1-2 տարվա աշխատանքային փորձ, որից մինչև կես տարին` մասնագիտական անշարժ կապի նախագծման ոլոտում