Արհեստագետ

Պաշտոնը`  Արհեստագետ

Ստորաբաժանում` Ռադիոցանցի պլանավորում և օպտիմալացում

Ենթաբաժին` Պլանավորում և ճարտարագիտություն

Բաժին` Արհեստագիտական և տեղեկատվական համակարգեր

Պաշտոնի նպատակը`

Իրականացնել ռադիոցանցի հետ կապված գործունեություն անլար կապի մայրուղիների պլանավորման համար վերահաղորդման համակարգի շարունակական աշխատանքն ապահովելու նպատակով` հետևելով ղեկավարության հրահանգներին:

Հիմնական գործառույթները.

Ցանցի պլանավորում

 • Նոր Wi-Fi կապ` օգտագործելով հատուկ գործիքներ (Path loss, Radio link,RW և այլն):
 • Փոխանցման նախագծի էսքիզ (FO, Wi-Fi, 5 Ghz, MW 7/15 Ghz, etc):

Կայանի ուսումնասիրում

 • 2G/3G վերահաղորդիչ Wi-Fi կայանների համար ամենալավ տեղանքի հայտնաբերում:
 • Կապի տեսադաշտի որոշում (LOS):
 • Ալեհավաքների հատկանիշների որոշում:
 • Ալեհավաքների ազիմուտի որոշում:

Ցանցի մոնիթորինգ

 • Միկրոալիքի մոնիթորինգ:
 • Wi-Fi ահազանգի մոնիթորինգ:
 • Ռադիոկապի կարճաժամկետ դադարեցման մոնիթորինգ:

Հաշվետվությունների պատրաստում

 • Wi-Fi/վերահաղորդիչ/2G/3G կայանների ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տվյալների ապահովում:
 • Օրական կտրվածքով RSL տվյալների հավաքում ցանցի կառավարման համակարգից:
 • Հաշվետվություն բաժանորդների տեխնիկական խնդիրների վերաբերյալ:
 • Հաշվետվություն ծառայության տեխնիկական հնարավորության պահանջարկի վերաբերյալ:

Այլ գործառույթներ

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում:

Որակավորումներ և ունակություններ.

 • Բարձրագույն
 • ՏՏ դիզայնի և ցանցի խոր գիտելիքներ
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Հեռահաղորդակցության և ՏՏ սկզբունքների լավ իմացություն
 • MS Office (խոր գիտելիքներ)
 • Google Earth (գերազանց գիտելիքներ)
 • IP քարտեզավորում (խոր գիտելիքներ)
 • Մեկ տարվա աշխատանքային փորձ տեխնիկական ոլորտում: