Անլար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն

Պայմանագիր